Meirionnydd Candidates

Abermaw - Gethin Glyn Willams

Bala - Dilwyn Morgan

Bowydd a Rhiw (Blaenau Ffestiniog) - Annwen Daniels

Brithdir, Llanfachreth, Y Ganllwyd a Llanelltyd - Peredur Jenkins

De Dolgellau - Linda Morgan

Diffwys a Maenofferen (Blaenau Ffestiniog) - Mandy Williams-Davies

GogleddDolgellau - DyfrigSiencyn

Dyffryn Ardudwy - Emrys Jones

Harlech - Caerwyn Roberts

Llanbedr - Annwen Hughes

Llandderfel - Elwyn Edwards

Llanuwchllyn - Alan Jones Evans

Penrhyndeudraeth - Gareth Thomas

Teigl (Blaenau Ffestiniog) - Linda Ann Jones

Trawsfynydd - Bryn Jones