Dwyfor Candidates

Aberdaron - W. Gareth Roberts

Abererch - Peter Read

Clynnog - Heulwen Jones

Cricieth - Mici Plwm

De Pwllheli - Elin Hywel

Dolbenmaen - Caroll Morris

Dwyrain Porthmadog - Nia Jeffreys

Efailnewydd/Buan - Gweno Glyn

Gogledd Pwllheli - Michael Sol Owen

Gorllewin Porthmadog - E. Selwyn Griffiths

Llanaelhearn - Aled Wyn Jones

Llanengan - Hefin Roberts

Llanystumdwy - Aled Evans

Morfa Nefyn - Sian Hughes

Nefyn - Gruffydd Williams

Tremadog - June Jones

Tudweiliog - Simon Glyn