Arfon Candidates

Arllechwedd - Dafydd Meurig

Bethel - Gareth Griffiths

Bontnewydd - Wynn Roberts

Cadnant - Cemlyn Williams

Cwm y Glo - Berwyn Jones

Deiniol - Steve Collings

Deiniolen - Elfed Williams

Dewi (Bangor) - Gareth Roberts

Garth - Huw Wyn Jones

Gerlan - Paul Rowlinosn

Glynder (Bangor) - Elin Walker Jones

Groeslon - Rhun Dafydd

Hendre (Bangor) - John Wyn Jones

Hirael (Bangor)  - Dyfrig Wyn Jones

Llanberis - Emlyn Baylis

Llanllyfni - Craig ap Iago

Llanrug - Charles Wyn Jones

Llanwnda - Huw Rowlands

Marchog (Bangor) - Connor Savage and CadiLlywelyn

Menai (Bangor) - Mair Rowlands and Catrin Wagner

Menai (Caernarfon) - Ioan Thomas

Ogwen - Rheinallt Puw

Peblig (Caernarfon) - W. Tudor Owen

Pentir - Menna Baines

Penygroes - Judith Humphreys

Seiont - Cai Larsen and Glyn Tomos

Talysarn - Davies Jones

Tregarth a Mynydd Llandygai - Dafydd Owen

Waunfawr - Edgar Owen

Y Felinheli - Gareth Griffiths